Από σήμερα θα βρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για τη στήριξη συνολικά 12.700 εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Το πρόγραμμα που κάνει «πρεμιέρα» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, επιδιώκει να ανταμείψει τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή προσλαμβάνουν προσωπικό, προσφέροντάς τους ρευστότητα ύψους 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 450 ευρώ το μήνα, ανά εργαζόμενο.

Αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που προχώρησαν σε προσλήψεις από τις αρχές του έτους έως και τον περασμένο Αύγουστο και για νέους ανθρώπους που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση:

- 9.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και

- 3.700 πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με όσες είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 (τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από τη δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.

Ως ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται το ποσό των 18 ευρώ και με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ορίζεται στο ποσό των 9 ευρώ και με ανώτατο όριο τις 23 ημέρες ασφάλισης τον μήνα.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα μήνες και αφορά το χρονικό διάστημα από 1.01.2015 έως και 30.11.2015.

Υποβολή αιτήσεων

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του νέου προγράμματος στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου. 

Ειδικά για όσους ίδρυσαν επιχείρηση την τελευταία διετία ή προσέλαβαν προσωπικό μέσα στο 2015 στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η μέχρι 8 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - καταβολής της επιχορήγησης - υπεύθυνη δήλωση (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων(http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του χρόνου υποβολής τους και η αξιολόγησή τους θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνεπώς, οι πιο γρήγοροι θα ανταμειφθούν!