Πτώση 12,6% κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (∆ΤΕ) του µηνός Σεπτεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεµβρίου 2014, σηµείωσε µείωση 12,6%, έναντι µείωσης 3,9% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Σεπτέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον δείκτη του Αυγούστου 2015, παρουσίασε µείωση 0,8%, έναντι µείωσης 1,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεµβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 10,4%, έναντι µείωσης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.