Στις 17 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος στο διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26 Δεκεμβρίου, ενώ από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Για να υποβληθεί αίτηση και να διαπιστώσει κάποιος εάν είναι δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει να μπει στις 17 Δεκεμβρίου στο διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα Taxisnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με την είσοδο στο σύστημα θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τον ΑΜΚΑ και να εισάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Θα του ζητηθεί επίσης να συναινέσει στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν τον ίδιο, την/τον σύζυγό του και τα προστατευόμενα τέκνα τους.

Επίσης, θα πρέπει να δηλώσει ένα έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο πρέπει να είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ακόμη και αν διαθέτει όλα τα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να χρησιμοποιείται τυχόν δηλωμένος ακατάσχετος λογαριασμό ή λογαριασμός μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κτλ), εάν υπάρχει, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό.

Τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση και η αλλαγή τους δεν θα είναι δυνατή. Αν εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα τα στοιχεία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν είτε στα ΚΕΠ εάν το πρόβλημα αφορά στον ΑΜΚΑ, είτε στον ΕΦΚΑ εάν το πρόβλημα αφορά στον χρόνο ασφάλισης, είτε στον ΟΑΕΔ εάν το πρόβλημα αφορά στον χρόνο ανεργίας.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, ακολούθως θα εμφανίζεται η πληροφορία για το εάν είναι επιλέξιμος ή όχι για το μέρισμα των 700 ευρώ. Εάν τα κριτήρια ικανοποιούνται, θα εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό του. Στην αντίθετη περίπτωση, θα εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι μη εκπλήρωσης των κριτηρίων.