Η ανακύκλωση μπορεί να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει 4.000 νέες θέσεις εργασίας αν υλοποιηθούν οι πολιτικές για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και λοιπών προϊόντων, οι οποίες περιλαμβάνονται εν μέρει στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Αυτά υποστήριξε ο δήμαρχος Κατερίνης  πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 25ου συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, Σάββας Χιονίδης.

Όπως ανάφερε η πολιτική για τα αστικά στερεά απόβλητα κινείται στη σωστή κατεύθυνση σημειώνοντας ότι «Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και λοιπών προϊόντων μπορεί να συμβάλει επίσης θετικά στο ΕΣΔΑ, αλλά και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Οι συνεργαζόμενες με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τις  υποδομές ανακύκλωσης υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν από 4.000 θέσεων εργασίας στην ελληνική επικράτεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση πόρων και την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση το πρώτο που θυσιάζει είναι το περιβάλλον, σημειώνοντας ότι « τα ζητήματα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι πολύ ευρύτερα από αυτά που αφορούν στους φορείς διαχείρισης. Η διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών είναι πολύ σοβαρό θέμα. Από τις 450 προστατευόμενες περιοχές, μόνο οι 28 έχουν φορείς διαχείρισης. Δηλαδή το 70% από αυτές είναι χωρίς φορείς διαχείρισης».

Σημειώνεται ότι ως προς το θέμα της εναλλακτικής διαχείρισης και  της χρήσης των «κοινών πόρων» υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης: Η πρώτη προτείνει ένα ολοένα και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο επί των πόρων, η δεύτερη προτείνει μια αποτελεσματικότερη κατανομή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ώστε η αγορά να επιβαρύνει οικονομικά όσους επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον, και τέλος μια τρίτη άποψη, της λεγόμενης «κοινοτικοποίησης», που μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης στις κοινότητες που ζουν και εργάζονται στην γειτονιά του κοινόχρηστου πόρου.