Ενστάσεις για το μέτρο της τριετούς αναστολής του ΦΠΑ στις «νέες» οικοδομές που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τέταρτη έκθεση ενισχυμένης μεταπτυχιακής εποπτείας που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη.

Το μέτρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη βρίσκεται υπό διερεύνηση σχετικά με το αν βρίσκεται σε συμφωνία με την Κοινοτική Οδηγία για τον ΦΠΑ. «Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, εκτός και αν προβλέπεται κάποια εξαίρεση όπως αυτές που καθορίζονται στην ντιρεκτίβα για τον ΦΠΑ. Μια τέτοια εξαίρεση αφορά και την προμήθεια κτηρίων, αλλά μόνο αν αυτά δεν είναι νέα. Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια νέων κτηρίων από κάποιον φορολογούμενο πρέπει να συνοδεύεται από ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναβάλλουν τον φόρο», αναφέρει η έκθεση.

Εκτός από το αν το μέτρο εναρμονίζεται με την κοινοτική νομοθεσία η Κομισιόν αναφέρει ότι η αναστολή του ΦΠΑ μπορεί να αυξήσει την «μαύρη οικονομία». Και αυτό διότι καθιστά την αγορά κατασκευαστικών υλικών και υπηρεσιών ως το τελικό στάδιο της αλυσίδας του ΦΠΑ, αντί για το ολοκληρωμένο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ χωρίς να μπορεί να το συμψηφίσει με το τελικό προϊόν κάτι που αναμένεται να αυξήσει την παραοικονομία καθώς η παροχή υπηρεσιών χωρίς τιμολόγιο γίνεται πιο «ελκυστική».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τις Αρχές (σ.σ. της Ελλάδας) να αναπτύξουν εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και τις αντικειμενικές  

Η Κομισιόν χαιρετίζει την σχεδιαζόμενη αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας για τον ΕΝΦΙΑ σημειώνοντας πως το νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020 για να συμπεριληφθεί στον ΕΝΦΙΑ της ίδια χρονιάς. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να «αυξήσει τη φορολογική βάση του ΕΝΦΙΑ κατά πάνω από 20% και να βελτιώσει σημαντικά την δικαιοσύνη του συστήματος φορολόγησης ακίνητης περιουσίας», σημειώνεται στην έκθεση της Κομισιόν.

Η μεταρρύθμιση θα γίνει σε τρία στάδια: Πρώτον με την επέκταση του συστήματος των τιμών ζώνης σε όλες τις εντός σχεδίου πόλεως περιοχές μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Δεύτερον με την επανεκτίμηση των αντικειμενικών αξιών και την ευθυγράμμιση τους με τις εμπορικές αξίες μέχρι τον Μάιο του 2020. Και την τρίτο με την αναθεώρηση της πολιτικής για την φορολόγηση των εκτός σχεδίου περιοχών επίσης μέχρι τον Μάιο του 2020.