Αυξημένος κατά 850 εκατ. ευρώ ήταν ο προυπολογισμός στον οποίο κατέληξαν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΛΚ, τα κράτη μέλη και το ΕΚ κατέληξαν σε συμφωνία επί ενός προϋπολογισμού ύψους 168,7 δισ. ευρώ για το έτος 2020, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε μέσω Twitter η φινλανδική προεδρία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέσπασε από τα κράτη μέλη μια αύξηση κατά 850 εκατ. ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διατεθεί για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, την ψηφιακή μετάβαση και το πρόγραμμα Erasmus+ για τους νέους.

Που πάνε τα επιπλέον κονδύλια

Η αύξηση του προϋπολογισμού αφορά την ενίσχυση κονδυλίων για το κλίμα, κατά μισό δισ. ευρώ, επιπλέον χρηματοδότηση για την ψηφιακή μετάβαση και ενίσχυση της υποστήριξης στους νέους με τα προγράμματα Erasmus+ και DiscoverEU.

Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων για να καταλήξουν τα μέρη σε αυτή τη συμφωνία, που δίνει μια ένδειξη για τις θέσεις των κρατών στις διαπραγματεύσεις εν εξελίξει για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2017).

Η συμφωνία αυξάνει το επίπεδο των συνολικών υποχρεώσεων στα 168,7 δισ. ευρώ και το επίπεδο των πληρωμών στα 153,5 δισ. ευρώ το έτος 2020.