Η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 ανήλθε στα 119,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 όταν είχαν διαμορφωθεί σε 129,6 εκατ. ευρώ.  Να σημειωθεί πως η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 είχε διαμορφωθεί στα 107 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 6.867, μειωμένες σε σχέση με το 2018 όταν και είχαν ανέλθει σε 7.642. Σε αξία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 90 εκατ. ευρώ, από 98 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 σε 29,7 εκατ. ευρώ, από 31,5 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο 2019 ανήλθαν σε 14.566.