Στην τελική ευθεία μπαίνει η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής (Κ.Ε.ΟΦ.), που θα αναλάβει το έργο της είσπραξης των χρεών περίπου 4 εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου, που ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ.

Μετά την πρόσκληση για τη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής κατά την οποία επελέγησαν 120 στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ΑΑΔΕ αναζητεί το κτήριο που θα στεγάσει το Κ.Ε.ΟΦ.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ενέκρινε την διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την διακήρυξη το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 1.309 τ.μ. περίπου, ήτοι ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και ειδικών χώρων 895 τ.μ. και ωφέλιμη επιφάνεια αρχειακών/βοηθητικών χώρων  190 τ.μ., να βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων και σε απόσταση έως 800 μέτρα από σταθμό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ και να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο.

Η διάρκεια της μίσθωσης του ακινήτου  θα είναι 12 έτη και θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ως ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίσθηκε το ποσό των 11.500 ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σημειώνεται πως το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.