Αναδρομικά 40 μηνών (από τον Ιούνιο του 2016 και έπειτα) σε 300.000 επικουρικές συντάξεις διεκδικεί το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, καθώς υποστηρίζει πως επανυπολογίστηκαν με εντελώς αυθαίρετο τρόπο και προκύπτουν διαφορές από 80 ευρώ έως και 299,06 ευρώ το μήνα.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που έκανε το ΕΝΔΙΣΥ, προκύπτει ότι ο «τύπος» που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυθαίρετος. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά ο ν.4387/2016 σε ό,τι αφορά των επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.

Καθώς προκύπτουν διαφορές από 80 ευρώ έως και 299,06 ευρώ το μήνα μέχρι και σήμερα, επί 40 μήνες που διαρκεί η αδικία που καταγγέλλει το Δίκτυο, προκύπτει ένα ποσό επιστροφής αναδρομικών που ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ.

«Είναι καθαρή κλοπή, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου στον επανυπολογισμό- αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων» τονίζει ο πρόεδρός του, Νίκος Χατζόπουλος.

Ο λάθος επανυπολογισμός  αφορά σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ όλα τα επικουρικά ταμεία, πλην του Δημοσίου δηλαδή: ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΚΕΑΝ, ΤΕΑΙΣΥΤ τα οποία έχουν συγχωνευθεί-ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ.

Το Σεπτέμβριο του 2016 το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων και όλους τους βουλευτές για τη μη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ πρόσφατα ενημέρωσε με υπόμνημα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τη μη εφαρμογή του νόμου, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία.

Οι συνταξιούχοι ζητούν να σταματήσει άμεσα η «κλοπή» που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και να επιστραφούν τα λεφτά σε περίπου 300.000 δικαιούχους.