«Η πολιτεία πρέπει να δώσει άμεσες λύσεις στα θεσμικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούν τη χώρα και δημιουργούν ένα μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον». Αυτό τονίζει το δελτίο του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία, το οποίο σχολιάζει την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business 2020, όπου η χώρα μας κατατάσσεται στην 79η θέση μεταξύ 190 χωρών αναφορικά με την ευκολία άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Ίσως έχει έρθει, πλέον, η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι το θεσμικό μας πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά στη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, την απονομή δικαιοσύνης και το πτωχευτικό δίκαιο, απαιτεί μια σημαντική αναβάθμιση», σημειώνεται ακόμη στο Δελτίο.

Όπως αναφέρει ο τομέας Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής υπολογίζεται ότι εάν ευθυγραμμισθούν ορισμένοι παράμετροι με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, για παράδειγμα, ο αριθμός των διαδικασιών στη μεταγραφή ακινήτων να γίνουν 4,8 από 11 σήμερα, ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης να μειωθεί σε 584 ημέρες από 1711 σήμερα, και το ποσοστό ανάκτησης υπέρ των πιστωτών να αυξηθεί σε 68,3 σεντς στο δολάριο από 32 σήμερα, τότε η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην 51η θέση από την 79η θέση σήμερα.

Βελισσάριος

«Η πολιτεία πρέπει να δώσει άμεσες λύσεις στα θεσμικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούν τη χώρα και δημιουργούν ένα μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον. Βεβαίως, οι αναποτελεσματικότητες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σχετίζονται με τη διαιώνιση συντεχνιακών συμφερόντων και προσοδοθηρικών πρακτικών, περιλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης που εμποδίζει παρά διευκολύνει τις επιχειρήσεις, καλλιεργώντας το έδαφος, έτσι, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Τέτοιες πρακτικές και τέτοια φαινόμενα δεν μπορεί να έχουν θέση σε μια σύγχρονη οικονομία που ανταγωνίζεται την παγκόσμια αγορά».

Ο ΣΕΒ αναφέρει ακόμη ότι με το πρόσφατο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίσθηκε στη Βουλή, στο βαθμό που θα εφαρμοσθεί με άρτιο και ταχύ τρόπο, και η εφαρμογή του δεν θα κολλήσει στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής ευημερίας. «Η προσπάθεια, όμως, πρέπει να συνεχισθεί και να ενταθεί, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η σταθερή βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ας διευκολύνουμε, λοιπόν, κι’ άλλο τις επιχειρήσεις, αν θέλουμε να δούμε προκοπή», τονίζεται.