Μέσα στο επόμενο δίμηνο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα δρομολογήσει την άσκηση διαχείρισης παθητικού (liability management exercise) που σχετίζεται με την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ΔΝΤ.

Ουσιαστικά ο ΟΔΔΗΧ θα αποπληρώσει δάνεια του ΔΝΤ που ωριμάζουν το 2020 και το 2021 συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομεί ετησίως 75 εκατ. ευρώ, ήτοι το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους των εν λόγω δανείων που φέρουν επιτόκιο κοντά στο 5,1%.

Συγκεκριμένα θα αποπληρωθούν δάνεια του ΔΝΤ που ωριμάζουν το 2020 συνολικού ύψους 2,12 δισ. ευρώ και δάνεια που ωριμάζουν το 2021 συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ (σ.σ. το 2021 ωριμάζουν δάνεια του ΔΝΤ συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ).

Μετά την εν λόγω άσκηση διαχείρισης παθητικού, τα δάνεια που θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει το Δημόσιο μέσα στο 2020 θα είναι της τάξεως των 7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ήτοι όσα περίπου ήταν και εφέτος.

Με το κόστος δανεισμού του Δημοσίου να μειώνεται διαρκώς και το spread να έχει επιστρέψει σε προ κρίσης επίπεδα οι μειωμένες δαπάνες για εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους οδηγούν σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο.

Στις προθέσεις του ΟΔΔΗΧ είναι οι ασκήσεις διαχείρισης παθητικού να επεκταθούν και σε άλλα ακριβά δάνεια του Δημοσίου που ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό ενδεχομένως να επιταχυνθεί όταν η ΕΚΤ ενεργοποιήσει το νέο γύρο Ποσοτικής Χαλάρωσης.