Μια καθοριστική αλλαγή στην καθημερινότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας τέλος  στα χειρόγραφα βιβλία εσόδων – εξόδων και καθιερώνοντας ηλεκτρονικά.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής θα ανακοινώσουν σήμερα τη μετάβαση της εφορίας στην ηλεκτρονική εποχή και θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις αλλαγές που θα επέλθουν στο επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, αλλά και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει ή θα λαμβάνει η επιχείρηση θα καταχωρίζεται αυτομάτως στην ηλεκτρονική μερίδα που θα τηρεί στο Taxisnet, η οποία θα αντικαταστήσει τα χάρτινα βιβλία που τηρεί στις εγκαταστάσεις της.

Με το μέτρο αυτό θα καταργηθούν σε πρώτη φάση οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών και στη συνέχεια οι δηλώσεις ΦΠΑ καθώς τα στοιχεία που αναγράφονται στις δηλώσεις αυτές θα προκύπτουν αυτομάτως με την ενημέρωση των βιβλίων. 

Κατά πληροφορίες τα ηλεκτρονικά βιβλία θα είναι υποχρεωτικά για όλους από το 2020.