Επισημάνσεις για βελτιώσεις και αλλαγές στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019» εμπεριέχει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αρχικά οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν πως η προτεινόμενη μείωση του επιτοκίου των 120 δόσεων από το 5% στο 3% θα έπρεπε για λόγους ισονομίας να εφαρμοσθεί και στις υπόλοιπες ισχύουσες ρυθμίσεις για την καταβολή οφειλών σε δόσεις (ενδεικτικώς, ν. 4174/2013, ν. 4305/2014 και ν. 4321/2015).

Εν συνεχεία τονίζεται πως με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται, αναδρομικώς από 17.5.2019, το άρθρο 100 του ν. 4611/2019 και ορίζεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν προαιρετικώς και «οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018».

Κατά την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνεπάγονται την ανατροπή ρυθμίσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οφειλέτες και αφορούν σε οφειλές για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018, πλήττουν την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των διοικουμένων προς τη Διοίκηση.

Τέλος, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ξεκαθαρίζει πως η πρόβλεψή του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία «η παρούσα ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποτελεί την τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα», δεν έχει ισχύ, καθώς το θέμα αυτό δεσμεύεται μόνο από διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος και ότι, επομένως, η προτεινόμενη προσθήκη αποτελεί εξαγγελία και υπόδειξη προς τον μελλοντικό νομοθέτη, τον οποίο, πάντως, δεν δύναται να περιορίσει ως προς τη θέσπιση αντίστοιχων ρυθμίσεων.