Στα 75,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 73,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Μάρτιου στα 54,1 εκατ. ευρώ, έναντι 52,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 21,1 εκατ. ευρώ, από 20,7 εκατ. ευρώ πέρυσι το Μάρτιο.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε 3,496, ήτοι 7,78% μειωμένες σε σχέση με το 2015, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 10.543, καταγράφοντας μείωση 18,7% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται πως οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν το Μάρτιο του 2015 ανέρχονταν σε 925τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 3.775 τεμάχια.