Τις απόψεις τους για τις αλλαγές στο καθεστώς της «Χρυσής Βίζας» (Golden Visa) θα παρουσιάσουν σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής οι εκπρόσωποι των τραπεζών, των χρηματιστηριακών εταιρειών, των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και φορείς της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων.

Στη κοινοβουλευτική επιτροπή θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 για το εμπορικό απόρρητο και το οποίο επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa διευρύνοντας τις επενδύσεις που εξασφαλίζουν τη βίζα, αλλά και αυξάνοντας τον αριθμό των επενδυτών που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα και να λαμβάνουν την άδεια διαμονής.

Οι νέες αλλαγές που φέρουν την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα στοχεύουν στη βελτίωση και συμπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα. 

Στη βάση αυτή πλέον θα επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις εξής κατηγορίες:

-Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα αξίας κτήσης 800.000 ευρώ τουλάχιστον.

- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 400.000 ευρώ ελάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

-Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια λήξης κατά το χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ).

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που θα εκπροσωπηθούν σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής από τα μέλη του ΣΜΕΧΑ θεωρούν πως το όριο των 800.000 ευρώ που έχει τεθεί για τις αγορές μετοχών είναι εξαιρετικά υψηλό και λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους επίδοξους επενδυτές. 

Έτσι, αναμένεται να ζητήσουν από την κοινοβουλευτική επιτροπή και ειδικά από τον Στέργιο Πιτσιόρλα, είτε να μειωθεί το όριο των 800.000 ευρώ για επενδύσεις σε μετοχές, είτε να υπάρξει ειδική πρόνοια στο νομοσχέδιο για μια «ρήτρα διακράτησης».

Να σημειωθεί πως ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη αρχίσει να δέχεται επικρίσεις για την πρωτοβουλία επέκτασης του θεσμού της Χρυσής Βίζας σε επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, κριτική που αποτυπώνεται και σε πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου.

Δεδομένου ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν μπόρεσαν να ελέγξουν έκνομες συμπεριφορές στο πλαίσιο της χορήγησης της βίζας σε ξένους αγοραστές ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ, υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με το νέο διευρυμένο καθεστώς.