Παρά τα αυστηρά μέτρα λιτότητας, οι Έλληνες κατέχουμε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη των 28 στις δαπάνες σε  εστιατόρια και ξενοδοχεία για το 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (eurostat).

εστιατόρια και ξενοδοχεία

Τον τελευταίο χρόνο οι Έλληνες ξόδεψαν το 15,4% των συνολικών καταναλωτικών τους δαπανών σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1.900 ευρώ ανά άτομο. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος είναι 12,4% για εστιατόρια και 3% ξενοδοχεία, ενώ σε ποσό φτάνει τα 500 ευρώ επιπλέον. 

Συνολικές δαπάνες 

Συνολικά στην Ελλάδα δαπανήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο 20,2 εκατομμύρια ευρώ για εστιατόρια και ξενοδοχεία. Τα περισσότερα χρήματα ξοδεύουν κατά κεφαλήν οι Ισλαδοί (4.700 ευρώ) και ακολουθούν οι Κύπριοι που δαπανούν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία 3.000 ευρώ έκαστος. Λιθουανοί, Πολωνοί και Ρουμάνοι ξοδεύουν τα λιγότερα σε όλη την Ευρώπη (200 - 300 ευρώ κατά κεφαλή).

εστιατόρια