Πιστώθηκε στους λογαριασμούς 1.463.000 νοικοκυριών η πρώτη δόση του κοινωνικού μερίσματος συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ. Το μέσο μέρισμα ανήλθε στα 461 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Δεδομένου πως το διαθέσιμο ποσό για το κοινωνικό μέρισμα ήταν 710 εκατ. ευρώ απομένουν προς διανομή 35 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Αναστάσιος Τάγαρης, δήλωσε σήμερα πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.koinonikomerisma.gr) θα παραμείνει ανοιχτή για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αίτηση και πως όσες αιτήσεις εγκριθούν έως και τις 21 Δεκεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 28 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, ήδη σήμερα αναφέρονται από λογιστές και πολίτες «αρρυθμίες»  που σχετίζονται ξανά με κατασχέσεις από τις τράπεζες των ποσών που πιστώνονται από το κοινωνικό μέρισμα. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες οι τράπεζες κατάσχουν τα χρήματα από λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι.

Το ακατάσχετο του κοινωνικού μερίσματος 2018 προβλέπεται από το άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου 4579/2018. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι: «Το κοινωνικό μέρισμα, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

Από την πλευρά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ήδη γίνει επισημάνσεις στις τράπεζες προκειμένου να μην προχωρούν στην κατάσχεση του επιδόματος για τυχών ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων.