Αύξηση κατά 92,5 εκατ. ευρώ για τους κλειστούς προϋπολογισμούς της Πρωτοβάθμιας Υγείας, ανακοίνωσε χθες μιλώντας στο Συνέδριο Ασθενών, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Από αυτά τα 45 εκατ. πηγαίνουν για την επιπλέον νοσοκομειακή δαπάνη, 40 εκατ. ευρώ για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και 7,5 εκατ. ευρώ για να ενισχυθεί η ειδική αγωγή. 

Ωστόσο, στον προϋπολογισμό του 2019 είναι ξεκάθαρη η μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων κατά 65 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη αύξηση των δαπανών τους κατά 242 εκατ.. Για τα νοσοκομεία προβλέπονται συνολικά έσοδα 2,541 δισ. ευρώ, έναντι 2,595 δισ. που ήταν το 2018 εκ των οποίων τα 1,154 δισ. θα είναι από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, έναντι 1,219 δισ. το 2018 (μείωση 65 εκατ. ευρώ).

Τα Ταμεία συμμετέχουν στα έσοδα των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με 874 εκατ. ευρώ (888 εκατ. το 2018), ενώ η χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), παραμένει αμετάβλητη (50 εκατ. ευρώ).

Αυξημένη είναι η χρηματοδότηση στις εξωνοσοκομειακές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον τακτικό προϋπολογισμό, η οποία ανέρχεται στα 126 εκατ. ευρώ, έναντι 92 εκατ. το τρέχον έτος.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα έξοδα, τα οποία διαμορφώνονται το 2019 στα 218 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 172 εκατομμυρίων το 2018. 

Σύμφωνα με τους συντάκτες του προϋπολογισμού, τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναμένεται στο τέλος του 2018 να εμφανίσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 161 εκατ. ευρώ, ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις. 

Σύμφωνα πάντως με την επισκόπηση δαπανών του 2018, η εξοικονόμηση από τις δαπάνες υγείας έφτασε στα 25,7 εκατ. ευρώ.