Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ολλανδίας, σε ΑΑΑ από ΑΑ+ προηγουμένως, προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, επαναφέροντας  τη χώρα στο γκρουπ των κρατών με την άριστη αξιολόγηση.

Ταυτόχρονα ο οίκος αναθεώρησε και το outlook της Ολλανδίας, σε σταθερό από θετικό προηγουμένως.

Όπως εξηγούν, στη σχετική έκθεση που δημοσιοποίησαν, οι αναλυτές του οίκου, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ολλανδίας αντανακλά την ισχυροποίηση της οικονομικής της ανάπτυξης.