Στα 419,143 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αγορές κρατικών ομολόγων κατά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (ολοκληρώθηκε την 6η Νοεμβρίου) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 134,135 δισ. ευρώ και στην αγορά ABS, ύψους 14,809 δισ. ευρώ.

Στόχος του Μάριο Ντράγκι, όπως έχει δεσμευτεί και ο ίδιος, είναι η αύξηση του ισολογισμού της ΕΚΤ κατά 1,1 τρισ. ευρώ.