Ένα ευρύ φάσμα εταιρικών ομολόγων θα αρχίζει να αγοράζει η Fed στις ΗΠΑ, για να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα της αγοράς και τη διαθεσιμότητα πίστωσης.

Η Fed δήλωσε ότι θα αγοράσει, στη δευτερογενή αγορά, μεμονωμένα ομόλογα που έχουν περιθώριο ωρίμανσης 5 ετών ή λιγότερο. Αυτές οι αγορές θα συμβαδίζουν με τα ETF που ήδη αγοράζει, αλλά θα περιλαμβάνουν και κάποια junk bonds που υποβαθμίστηκαν μετά την κρίση της πανδημίας. Από τις 10 Ιουνίου, η Fed έχει λάβει περίπου 5,5 δισ. δολάρια σε ETF εταιρικών ομολόγων.

Έτσι σχεδιάζει να συμπληρώσει τις αγορές δευτερογενούς αγοράς με αγορές απευθείας από τους εκδότες μέσω του Primary Market Corporate Credit Facility. Η Fed αναφέρει ότι η υποστήριξη θα επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να αυξήσει τη διευκόλυνση να φτάσει τα 750 δισ. δολάρια.

Οι εκδότες πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με BBB- ή / Baa3, ανάλογα με τον οίκο, από τις 22 Μαρτίου, λίγο πριν η Fed ανακοινώσει τις πιστωτικές της διευκολύνσεις.