Σαφή τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ζήτημα της συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης περιλαμβάνει το προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο τέλος του κειμένου των συμπερασμάτων της αυριανής Συνόδου Κορυφής θα βρίσκεται ειδική παράγραφος με αναφορά στις τουρκικές ενέργειες.

Αυτό θα αναφέρει ότι το μνημόνιο Άγκυρας - Τρίπολης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τα τρίτα κράτη. 

Παράλληλα θα εκφράζεται αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο που ισχύει μέχρι τώρα, θα αναφέρεται σύμφωνα με το Euronews:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 22ας Μαρτίου, 20ής Ιουνίου και 17/18 Οκτωβρίου σχετικά με την Τουρκία. Το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τα τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας».