Οι ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν στην κατάταξη του ΟΟΣΑ για το top 10 των χωρών που εξασφαλίζουν την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και ζωής (work-life balance). Πρώτες στην κατάταξη είναι η Δανία και ακολουθούν η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Στην Ισπανία, ο μέσος εργαζόμενος έχει κατά μέσο όρο 16,1 ώρες ελεύθερου χρόνου ημερησίως, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 15 ώρες. Από την άλλη, στην Ολλανδία, οι εργαζόμενοι που δαπανούν πολλές ώρες στην επαγγελματική τους ζωή δεν ξεπερνούν το 0,5% του εργατικού δυναμικού και αποτελούν το χαμηλότερο ποσοστό των κρατών του ΟΟΣΑ.

Αντιθέτως, η Τουρκία βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά στην κατάταξη με το 41% του εργατικού δυναμικού να δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Εξίσου απογοητευτική είναι η κατάσταση και στο Μεξικό όπου το 29% των εργαζομένων δουλεύουν πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε επιπλέον παροχές (γονικές παροχές κλπ).

Τελευταίες στην κατάταξη έρχονται επίσης χώρες όπως είναι η Χιλή, το Ισραήλ, η Δημοκρατία της Κορέας και η Ιαπωνία. Αν και οι εργαζόμενοι στην Κορέα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 14,6 ώρες ημερησίως ως ελεύθερο χρόνο,  η παγιωμένη κουλτούρα της «μη πληρωμένης εργασίας» και των υπερωριών «σπρώχνει» τη χώρα προς τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, οι πολλές ώρες εργασίας και ο χρόνος που απαιτείται για τις μετακινήσεις στην Ιαπωνία ίσως να συντελούν στο χαμηλό ποσοστό γονιμότητας (αντιστοιχούν 1,41 παιδιά ανά ζευγάρι), ένα πρόβλημα που αφορά και στην Κορέα ( αντιστοιχούν 1,30 παιδιά ανά ζευγάρι).

Ποιες είναι οι πιο ελκυστικές «πόλεις» για να εργαστεί κανείς

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι αγαπημένες χώρες όσων Ευρωπαίων αναζητούν εργασία σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε τη Δευτέρα, 18 Απριλίου το γραφείο οικονομικών μελετών Indeed Hiring Lab.  Ακολουθούν η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.  Οι βασικοί λόγοι που οι Ευρωπαίοι επιλέγουν αυτούς τους επαγγελματικούς προορισμούς σύμφωνα με την έρευνα είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (το 65%) αλλά και η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής (55%).