Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσθετα μέτρα για την εναρμόνιση της τραπεζικής εποπτείας σ’ όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. δημοσιεύοντας σήμερα το προσχέδιο που στόχο έχει την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Οι νέοι κανόνες της ΕΚΤ αφορούν στην ομογενοποίηση της τραπεζικής νομοθεσίας στις χώρες – μέλη της Ευρωζώνης και εντάσσονται στην προσπάθεια της περαιτέρω τραπεζικής ένωσης.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ» ανέφεραν στελέχη της τράπεζας.

Από το 2014 που η ΕΚΤ ανέλαβε ως εποπτική αρχή για περισσότερες από 120 τράπεζες, επιδιώκει να δημιουργήσει «δανεισμό επί ίσοις όροις», ερχόμενη αντιμέτωπη με το συνονθύλευμα των διαφορετικών παραδόσεων, ερμηνειών και νομικών απαιτήσεων κάθε κράτους μέλους.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα stress tests του 2014 κατέδειξαν την ύπαρξη αρκετών διαφορών στον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τραπεζικών ζητημάτων, γεγονός που επιβραδύνει τον ρυθμό επίτευξης της τραπεζικής ενοποίησης. Για το λόγο αυτό το εποπτικό συμβούλιο έχει συμφωνήσει σε μια τυπική ερμηνεία του δικαίου της Ε.Ε. για 122 από τα 150 και πλέον μέλη.

Προς το παρόν, οι κανόνες θα τύχουν έως τις 16 Δεκεμβρίου της διαβούλευσης των εθνικών κεντρικών τραπεζών και μετέπειτα θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο κανονισμός θα  υιοθετηθεί τον Μάρτιο 2016.