Στην πώληση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας αξίας 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε η Ελλάδα με στόχο να αναχρηματοδοτήσει έκδοση που ωριμάζει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι τίτλοι πωλήθηκαν με απόδοση 2,7% -αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Στο rollover, οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων -κυρίως ελληνικές τράπεζες- ανανεώνουν τις θέσεις τους αντί να πληρωθούν στη λήξη των τίτλων που διακρατούν.

Ο βαθμός υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με την τελευταία δημοπρασία αντίστοιχων τίτλων. Το ποσό που αντλήθηκε περιλάμβανε 262,5 εκατ. ευρώ σε μη ανταγωνιστικές προσφορές. 

Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.