Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα κέρδη της Attica Group, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), κατά το εννεάμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 34,49 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αύξηση κατά 4,1% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις στα 222,47 εκατ. ευρώ έναντι 213,69 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 72,86  εκατ. ευρώ έναντι κερδών 36,19 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.