Πτώση 40% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών το 2014 σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων 67 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στη χώρα μας κατά το έτος αυτό.

Ειδικότερα, με βάση τη μελέτη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος :

-Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση 6,4%.

-Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% και οι ασφαλιστικές προβλέψεις κατά 2,3%.

-Τα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν μείωση 40%.

-To κόστος λειτουργίας μειώθηκε (-24,4% τα γενικά έξοδα).

«Το 2014 σημειώθηκε μεγάλη μείωση στην κερδοφορία κατά 40% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρά τη σημαντικά μειωμένη κερδοφορία υπήρξε αύξηση στα ίδια κεφάλαια και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ενισχύεται η κεφαλαιακή επάρκεια και η φερεγγυότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς εν όψει και της εφαρμογής της αυστηρότατης ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II από 1.1.2016.», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.