Την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 58,6 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση από τις τράπεζες δανείων προ της εταιρεία ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου 2015 η Νηρεύς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Νηρεύς Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 2.10.2015 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 58.599.999,90 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση από τις τράπεζες δανείων προς την εταιρία, σε εκτέλεση των αποφάσεων της από 4.5.2015 1ης επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Νηρεύς ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των πιστωτριών τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής, Eurobank και Πειριαώς, οι οποίες κεφαλαιοποίησαν ισόποσες δανειακές απαιτήσεις τους.

Ο κ. Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Νηρεύς, δήλωσε: «Μετά και την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, ισχυροποιείται η κεφαλαιακή δομή του ομίλου και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την ανάπτυξή του, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ομίλου θα δώσουν όλες τις δυνάμεις τους μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται ώστε ο Νηρέας να συνεχίσει την πορεία του ως ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας».

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των νέων μετόχων.