Αύξηση 58% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Generali Hellas το εννεάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2014.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έκλεισαν στο εννιάμηνο λίγο πάνω από τα 125 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι η χρονιά θα κλείσει χωρίς να σημειωθεί κάποια μείωση, παραμένοντας σταθερά στα ίδια επίπεδα με το 2014, παρά τις αντιξοότητες της αγοράς.

Στα 7,7 εκατ. (+27%) κυμάνθηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα καθώς τόσο ο κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων όσο και ο κλάδος Ζωής παρουσίασαν σημαντικά ποσοστά αύξησης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στα 6,5 εκατ. ευρώ (+58%) διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, λόγω του ιδιαίτερα ικανοποιητικού λειτουργικού αποτελέσματος, παρά την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παρά τα εμπόδια από τα capital controls και την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννιάμηνο του 2015 για το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σημείωσε μείωση της τάξεως των -3,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014.

«Η Generali, κόντρα στην κρίση και τους περιορισμούς κεφαλαίων, παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εννιάμηνο του χρόνου επιβεβαιώνοντας τις σωστές στρατηγικές της επιλογές και τη δέσμευση των ανθρώπων της στην επίτευξη των στόχων. Βελτιωμένο ήταν το τεχνικό αποτέλεσμα τόσο του κλάδου Ζωής όσο και των Γενικών Ασφαλίσεων σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014, και σε συνδυασμό με την καλή απόδοση των επενδύσεων μας σημειώσαμε λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 7,7 εκατ.» δήλωσε ο CFO της εταιρείας κ. Ηλίας Ρήγας.