Τον ρόλο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού τοπίου ανέλυσε ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σε σχετική εκδήλωση.

Ο υφυπουργός αφού αναφέρθηκε στον κακό σχεδιασμό και τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, μιλώντας για ένταξη έργων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες και πελατειακές σχέσεις, επεσήμανε πως από τον Ιανουάριο πρώτη προτεραιότητα ήταν η εξυγίανση των προγραμμάτων αυτών ώστε να μην χαθούν πόροι.

Εξήγησε ότι οι υπερδεσμεύσεις για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ήταν πολύ μεγάλες και πως εάν η κατάσταση έμενε όπως την παραλάβαμε θα χρειαζόταν άλλο ένα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να κλείσει η προηγούμενη προγραμματική περίοδος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μεριμνήσαμε, πρόσθεσε, ώστε να μην καλυφθεί υπέρμετρα το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου, διότι αλλιώς θα μειωνόταν το πεδίο υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της νέας κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο στο οποίο ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανέλυσε τους μετασχηματισμούς που συντελούνται στο παραγωγικό πεδίο, τις παρεμβάσεις στο επίπεδο της χρηματοδότησης και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται, κάνοντας ειδική αναφορά στην ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας, στη βάση μιας νέας προσέγγισης της επιχειρηματικότητας σε ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο.

Στην ομιλία του ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε τη δυναμική εκκίνηση της νέας προγραμματικής περιόδου και ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο χωρίς να αντιμετωπίζει εξαρχής αρνητικά τα μεγάλα έργα, θα επικεντρωθεί σε μικρά και μεσαία έργα ολοκληρωμένης προσέγγισης, σε υποδομές που θα αποτελούν κομμάτι ενός συνολικότερου σχεδιασμού. Αντί για αποσπασματικά και ασύνδετα μεταξύ τους έργα, τόνισε, καλλιεργούμε μια κατεύθυνση στρατηγικού  σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, κρατικό, περιφερειακό, τοπικό, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Υπογράμμισε πως οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται το νέο ΕΣΠΑ είναι ο κοινωνικός και ο αναπτυξιακός. Παραπέμποντας στις προδημοσιεύσεις των τεσσάρων δράσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόνισε πως πρώτη προτεραιότητα στην παρούσα χρονική περίοδο είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, με σκοπό να αναστραφεί η τάση φυγής των «εγκεφάλων», των νέων εργαζομένων και επιστημόνων. Η νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020, σημείωσε, εστιάζει σε μικρά και μεσαία έργα κοινωνικά χρήσιμα και με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσα από σχήματα νεανικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.

Στόχος των νέων προγραμμάτων είναι να προωθηθεί η νεοφυής, καινοτόμα, εξωστρεφής επιχειρηματικότητα με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα για τη στήριξη των αγροτών, αλλά και στον τουρισμό ώστε να ενισχυθεί η δημιουργία μικρών μονάδων με προστιθέμενη  αξία που προσφέρουν στην τοπική οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και σε προγράμματα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους για την καταπολέμησης της φτώχειας και της ανθρωπιστικής κρίσης.