Αναλυτική λίστα που περιλαμβάνει τις 10 πρώτες χώρες στις οποίες μεταφέρονται χρήματα από την Ελλάδα παρουσιάζει η Western Union.

Ειδικότερα, τη λίστα απαρτίζουν οι εξής χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Ουκρανία, Πακιστάν, Γερμανία, Ρωσία, Ινδία και Ιταλία. Αντίστοιχα, οι Έλληνες λαμβάνουν χρήματα κυρίως από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Αλβανία.

Η Western Union ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες μεταφοράς χρημάτων που, ακριβώς μετά την επιβολή των capital controls στην Ελλάδα, αποκατέστησε άμεσα τις υπηρεσίες εισερχομένων και εξερχομένων εμβασμάτων, από και προς τη χώρα, συνδέοντάς τη με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Western Union δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 και διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από περισσότερα από 1.800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.