Οι απώλειες που σημειώνει η μετοχή της εταιρείας Σωληνουργείας Κορίνθου (ΣΩΛΚ) πιθανώς να θέσουν υπό αναθεώρηση τα νέα projects που υλοποιεί η εταιρεία παρά τα θετικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015.

Αν και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε  6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014 η μετοχή υποχωρεί και κλείνει με σημαντικές απώλειες 3,67% στα 1,0500 ευρώ από τα 1,0200 ευρώ την περασμένη εβδομάδα και τα 1,1100 ευρώ την περασμένη Παρασκευή. Η μετοχή αποτιμάται σε 130 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις για σημαντικά έργα και παραγγελίες που δρομολογεί ο όμιλος.

Σημειώνεται ότι τα έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας  χρήσης. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

«Το 2015 εξελίσσεται ικανοποιητικά και η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και για το υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών του ομίλου, αλλά και οι επενδύσεις που ολοκληρώνει η Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως η μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, η μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων και η αναβάθμιση των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές του 2015. Στον αντίποδα, η διολίσθηση της τιμής του πετρελαίου καθιστά την εξόρυξή του μη συμφέρουσα και συνεπώς ενδέχεται να μειώσει τη ζήτηση για ενεργειακά έργα.

Μεσοπρόθεσμος στρατηγικός στόχος του oμίλου παραμένει η συμμετοχή του στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως Βόρεια Αμερική, η Μεσόγειος, ο Κόλπος του Μεξικού, η Δυτική και Ανατολική Αφρική, η Βόρεια Θάλασσα και η Μέση Ανατολή, όπου εκτιμάται ότι θα συντελεστεί και η μεγαλύτερη ανάπτυξη».