Ένα μεγαλόπνοο επενδυτικό πρόγραμμα  σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D)  ξεκινά για την Boehringer Ingelheim με 11 δισ. ευρώ να δαπανώνται μέσα στην επόμενη πενταετία για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστάκη, η νέα επένδυση είναι υψίστης σημασίας για την Ελλάδα όπου ο γερμανικός όμιλος διατηρεί εργοστάσιο το οποίο θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως αναφέρει:

«Η είσοδος της μητρικής εταιρείας σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα αποφέρουν νέα καινοτόμα φάρμακα, αποτελεί μια πρόκληση για την Boehringer Ingelheim Ellas η οποία φέτος κλείνει τα 40 χρόνια αδιάλειπτης παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία κατέχει το 1% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί εξάγονται καινοτόμα φάρμακα, ανάμεσα τους και τα νέα αντιδιαβητικά που προορίζονται για τις περισσότερες χώρες του κόσμου».

Το 2014, οι καθαρές πωλήσεις της Boehringer Ingelheim ανήλθαν σε περίπου 13,3 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) αντιστοιχούν στο 19,9 τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων της εταιρείας.