Απογοητευμένη δηλώνει η Hard Rock International (Hard Rock) για την απόφασή της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να αποκλείσει την εταιρεία από το Διαγωνισμό για το Καζίνο του Ελληνικού στην Αθήνα. Ταυτόχρονα προαναγγέλλει προσφυγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. 

«Αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτήν την είδηση, είμαστε περισσότερο απογοητευμένοι από τη διαδικασία. Η Hard Rock πιστεύει ακράδαντα ότι αποκλείστηκε εσφαλμένα με βάση ανακριβή αιτιολογία και εμφανή σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση της Hard Rock, η οποία ανέθεσε στους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες να αξιολογήσουν το ζήτημα.

«Σοβαρές ελλείψεις στην προσφορά του ανταγωνιστή»

Η Hard Rock σημειώνει ακόμη «ότι η νομική εταιρεία που συμβουλεύει την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με τον αποκλεισμό μας, εκπροσωπεί επίσης μέλος του ανταγωνιστικού σχήματος από το 2008. Η Hard Rock έθεσε υπόψιν της Επιτροπής σοβαρές ελλείψεις στην κατατεθείσα από τους ανταγωνιστές μας προσφορά, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι δε δήλωσαν στην Επιτροπή τη συμμετοχή ενός εκ των μελών τους σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, το οποίο, κατά τη δική μας ενημέρωση, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό τους».

«H Hard Rock θα αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προστατεύσει την Εταιρεία και το όνομά της από αθέμιτες και ανάρμοστες πρακτικές. Στόχος της Εταιρείας είναι να διαπιστώσει ότι η διαδικασία γι αυτόν το Διαγωνισμό ολοκληρώνεται με ορθό τρόπο και ότι οι υποβληθείσες τεχνικές και οικονομικές προσφορές και των δύο πλευρών θα ανοιχθούν, ώστε να διασφαλιστεί ένα διαφανές αποτέλεσμα», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση.

Τα επόμενα βήματα 

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr η Hard Rock προετοιμάζει με τους νομικούς της συμβούλους τα σχετικά έγγραφα για την ένσταση που θα καταθέσει στην αρμόδια Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει μέσα σε ένα μήνα για το αν θα την κάνει δεκτή ή όχι, προκειμένου η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού να προχωρήσει στην αποσφράγιση είτε της μιας, είτε και των δύο προσφορών.  

Όμως μια αρνητική απάντηση από την Αρχή δεν σημαίνει αυτόματα και το τέλος του σίριαλ. Και αυτό διότι η Hard Rock έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Μάλιστα η εταιρεία μπορεί να αιτηθεί και ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία αν γίνουν δεκτά θα βάλουν τη διαδικασία στον «πάγο» μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό είναι και το χειρότερο σενάριο για την πορεία του διαγωνισμού.