Χειρότερες ημέρες έρχονται για τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς δεν θα μπορούν στο άμεσο μέλλον να στηρίξουν το βιωτικό τους επίπεδο στα "έτοιμα".

 Η Μνημονιακή πολιτική των τελευταίων έξι χρόνων είχε ως «παράπλευρη» απώλεια τη δραματική υποχώρηση της αποταμίευσης. Μάλιστα σε σχέση πλέον με τις άλλες χώρες της Ε.Ε η απόκλιση των ελληνικών νοικοκυριών είναι τεράστια. Συνακόλουθα  όπως εκτιμά  ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο, η περαιτέρω μείωση του βιωτικού επιπέδου των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι πλέον μονόδρομος καθώς δεν μπορεί να συνεχισθεί η στήριξη της κατανάλωσης και των όποιων επενδύσεων κάνουν τα νοικοκυριά, από τα «έτοιμα», και με το τραπεζικό σύστημα να βρίσκεται σε φάση απομόχλευσης.

 Η συνεχής μείωση του εισοδήματος και η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης ανάγκασαν ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να καταναλώνουν από τα έτοιμα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά καθώς η τρέχουσα αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών από 7,5% το 2006 διαμορφώνεται πλέον σε -6,6% το 2015 με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης να έχουν θετικό ποσοστό αποταμίευσης. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν ποσοστό αποταμίευσης 4,3% περίπου (που είναι κάτω από το 1/3 περίπου της αποταμίευσης του μέσου νοικοκυριού στην Ευρωζώνη), με τα νοικοκυριά στην Γερμανία και την Γαλλία να έχουν μεγαλύτερες αποταμιεύσεις από Ιταλία και Ισπανία, με τις τελευταίες να βρίσκονται κάτω του μέσου όρου στην Ευρωζώνη.

 Ισχυρό πλήγμα έχει δεχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, οδηγώντας πάντα σύμφωνα με τον ΣΕΒ, την μεσαία τάξη στην περαιτέρω φτωχοποίηση, καθώς οι προωθούμενες πολιτικές από την κυβέρνηση οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερες στρεβλώσεις. Το 2014 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υποχώρησε στα 134 δις.ευρώ από περίπου 1909 δισ. ευρώ που ήταν το 2009!!!. Το εισόδημα περιουσίας των νοικοκυριών από 10,9 δισ. ευρώ το 2009 μειώθηκε κατά 28% σε 7,8 δισ. ευρώ το 2014. !!!!!
Παρά την τεράστια όμως μείωση του εισοδήμάτος των νοικοκυριών οι φόροι και οι εισφορές  μειώθηκαν σχεδόν οριακά μεταξύ 2009 και 2014 λόγω της συνεχούς αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης. Ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης διαμορφώνονται πλέον σε 23,4% του εισοδήματος των νοικοκυριών το 2014, έναντι 19,4% το 2009.

Συγκριτικά, πάντως, με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, παρά την τεράστια αύξηση της φορο-εισφορο-επιβάρυνσης, απέχει ακόμη αρκετά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27,7%) και από τον συντελεστή επιβάρυνσης της Ιταλίας (26,2%) και της Ιρλανδίας (24,8%), ενώ είναι στο ίδιο επίπεδο με τον αντίστοιχο συντελεστή της Πορτογαλίας (23,2%), γεγoνός που καταδεικνύει την μεγάλη φοροδιαφυγή που συνεχίζει να υπάρχει.