Σχετικά με διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα σε συμβολαιογραφείο της Μυτιλήνης, σχετιζόμενες με πλειστηριασμό που έχει οριστεί την Πέμπτη 07.11.2019 ο συμβολαιογραφικός σύλλογος επισημαίνει και υπενθυμίζει τα εξής:

«Όλοι οι πλειστηριασμοί υλοποιούνται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ο συγκεκριμένος ως άνω πλειστηριασμός πραγματοποιείται μετά την απόρριψη από το δικαστήριο όλων των ενδίκων μέσων που άσκησαν οι οφειλέτες κατά της διαδικασίας πλειστηριασμού. Τα βάρη του συγκεκριμένου πλειστηριασμού αφορούν συνολικές οφειλές μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επί ακινήτου που βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Χίου, καθώς και εγγεγραμμένης κατάσχεσης υπέρ συγκεκριμένης τράπεζας.

Φρόνιμο είναι και απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι άρα και οι διαμαρτυρόμενοι συμπολίτες μας, να γνωρίζουν όλα τα πραγματικά περιστατικά άρα και τις οφειλές εκάστης διαδικασίας.

Οι πλειστηριασμοί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, αναστέλλονται μόνο μετά από δικαστικές αποφάσεις ή απόφαση του επισπεύδοντα δανειστή. Οι νόμοι ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται σε όλους.»