Οι Ευρωεκλογές είναι σημαντικές για το μέλλον της χώρας και οι πολίτες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να στείλουν άξιους και υπεύθυνους εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν το μήνυμα του ΣΕΒ, όπως το μετέφεραν ο πρόεδρός του Θεόδωρος Φέσσας και o αντιπρόεδρός του Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. 

Μάλιστα, ο κ. Φέσσας επισήμανε το έλλειμμα διαλόγου για τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και για τις οποίες έχει λόγο το Ευρωκοινοβούλιο. «Το μέλλον της Ευρώπης είναι κοινό. Mόνο μέσα από μια ενωμένη Ευρώπη μπορούμε να σταθούμε καλύτερα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ επισημαίνοντας ότι τα οφέλη της Ελλάδας από τη συμμετοχή στην ΕΕ είναι προφανή. Ο κ. Φέσσας σημείωσε ακόμη ότι ήδη από το 1961 ο ΣΕΒ μετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δρώμενα, ενώ το 1962 έγινε μέλος του UNICE, προπομπού της BusinessEurope. 

«Έχουμε ευρωεκλογές και η αντιπαράθεση γίνεται σε επίπεδο εντυπώσεων για τις εθνικές εκλογές», τόνισε κ. Μυτιληναίος σημειώνοντας ακόμη ότι ο ΣΕΒ επιλέγει να δώσει ώθηση στον πραγματικό διάλογο για την Ευρώπη καλώντας τους πάντες να συμμετάσχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικασία. Τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν εκπρόσωποι της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο που θα διαπραγματευτούν με τον καλύτερο τρόπο τις θέσεις τις χώρας σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή πολιτική και το ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες. 

Οι 12 βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη 

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι 12 βασικές προτεραιότητες για τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Έωνση είναι οι εξής: 

 1. Συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε καίριες Επιτροπές του EK και αναβάθμιση της εμπλοκής τους, με διεκδίκηση εισηγητικού ρόλου σε επιλεγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
 2. Πολιτικές, προτεραιότητες και μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της βιομηχανίας στο 12% ΑΕΠ και μεσοπρόθεσμα στο 15%.
 3. Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας με απλό τρόπο που να ευνοεί τη σύγκλιση με την Ευρώπη και να αποτρέπει το ρυθμιστικό ζήλο (gold-plating) που υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα.
 4. Αναμόρφωση των ενισχύσεων στην Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγή και να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες, παράλληλα με χορήγηση της αντιστάθμισης, με τρόπο που θα διασφαλίζει προστασία από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
 5. Προστασία από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», δηλαδή έκθεση σε ανταγωνισμό από χώρες και επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, παράλληλα με εισαγωγή παγκόσμιων μηχανισμών τιμολόγησης με κατεύθυνση την εναρμόνιση, και δημιουργία παγκόσμιας τιμής άνθρακα.
 6. Νέο ΕΣΠΑ που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύγκλιση με την Ευρώπη, με σχεδιασμό για μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και αναμόρφωση των ποσοστών Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να αντανακλώνται και οι συνέπειες της κρίσης στο ΑΕΠ των ελληνικών (και άλλων) περιφερειών.
 7. Δράσεις και υποδομές για την ταχεία βελτίωση των ελληνικών επιδόσεων στην κυκλική οικονομία ενόψει των νέων, φιλόδοξων στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 8. Διασφάλιση του μικρότερου δυνατού κόστος για φορολογούμενους και επιχειρήσεις από την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων εποπτείας των συστημικών τραπεζών και ουσιαστική πρόοδο προς το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.
 9. Υποστήριξη για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης, ενημέρωσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών.
 10. Προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών φορέων με αντικείμενο τις ψηφιακές δεξιότητες και την 4η βιομηχανική επανάσταση.
 11. Στήριξη της ικανότητας προσαρμογής στις νέες φορολογικές Οδηγίες με έμφαση στα σημεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.
 12. Βελτίωση των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των παραγωγικών οικοσυστημάτων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για το αστικό περιβάλλον, τα δίκτυα και τις υποδομές.