KPMG: Επιβράδυνση για τις παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital

Newsroom
Μοιράσου το
KPMG: Επιβράδυνση για τις παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital
Ενώ το συνολικό ύψος των επενδύσεων παρέμεινε ισχυρό, ο αριθμός των συναλλαγών VC μειώθηκε σημαντικά - από τις 10.775 συναλλαγές κατά το δ’ τρίμηνο του 2021 στις 9.349 το α’ τρίμηνο του 2022.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου (Venture Capital - VC) στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2022 άγγιξαν τα US$ 144.8 δισ., υψηλότερες από τα περισσότερα τρίμηνα - με την εξαίρεση των τεσσάρων διαδοχικών τριμήνων ρεκόρ του 2021 - καταγράφοντας έτσι ένα ισχυρό αποτέλεσμα παρά την πτώση, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse για το α’ τρίμηνο του 2022.

Η τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύεται από την KPMG Private Enterprise περιέχει αναλύσεις σε σχέση με σημαντικές συναλλαγές και τάσεις VC παγκοσμίως. Ενώ το συνολικό ύψος των επενδύσεων παρέμεινε ισχυρό, ο αριθμός των συναλλαγών VC μειώθηκε σημαντικά - από τις 10.775 συναλλαγές κατά το δ’ τρίμηνο του 2021 στις 9.349 το α’ τρίμηνο του 2022 - καθώς ο συνδυασμός των γεωπολιτικών και οικονομικών παραγόντων δημιούργησαν έντονη αβεβαιότητα στην αγορά.

Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, η αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, οι αναταράξεις στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές, οι συνεχιζόμενες προκλήσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα αυξανόμενα κρούσματα του COVID-19 σε αρκετές περιοχές συνέβαλλαν στην επιβράδυνση της δραστηριότητας σε συναλλαγές καθώς οι επενδυτές VC έδειξαν μεγαλύτερη σύνεση και εστίασαν περισσότερο στο due diligence.
Οι επενδύσεις VC μειώθηκαν τόσο στην Αμερικανική ήπειρο, όσο και στην Ασία κατά το α’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις VC στην Αμερικανική ήπειρο συρρικνώθηκαν από τα US$ 103.3 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 77.6 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ οι επενδύσεις VC στην Ασία έπεσαν από τα US$ 55.2 δισ. στα US$ 32.6 δισ. Μόνο η Ευρώπη ξέφυγε από αυτήν την καθοδική τάση, καθώς κατέγραψε μια οριακή αύξηση από τα US$ 31.5 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 31.7 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022.

Μετά από μια χρονιά ρεκόρ σε συναλλαγές αποεπένδυσης, η αξία τους κατά το α’ τρίμηνο του 2022 σημείωσε πάνω από 60% πτώση σε τριμηνιαία βάση, με μόλις US$ 122.3 δισ. μέσω 684 συναλλαγών, σε σύγκριση με US$ 344.2 δισ. μέσω 941 συναλλαγών κατά το δ’ τρίμηνο του 2021.

«Η έναρξη της χρονιάς για τις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως υπήρξε επεισοδιακή, κλείνοντας απότομα την πόρτα στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών IPO προς το παρόν», σχολιάζει ο Conor Moore, Head της KPMG Private Enterprise στην περιοχή της Αμερικής και Partner της KPMG στις ΗΠΑ. «Δεδομένης της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς και των μεταβαλλόμενων μακροοικονομικών παραγόντων, όπως τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, ο αριθμός συναλλαγών IPO πιθανόν να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθώς εισερχόμαστε στο β’ τρίμηνο του 2022».

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Deal Advisory της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά «Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι δυσμενείς εκτιμήσεις αναφορικά με το σημαντικό αντίκτυπο που έχει η «τέλεια καταιγίδα» αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων, διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και υψηλού πληθωρισμού στην επενδυτική διάθεση των VC. Παρόλα αυτά η ικανότητα που διαθέτουν να αξιολογούν αποτελεσματικά το αναλαμβανόμενο ρίσκο και να λαμβάνουν ταχύτατα αποφάσεις τα καθιστά κατάλληλα οχήματα εντοπισμού και αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που αναδεικνύονται σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι κινήσεις τους στο άμεσο μέλλον θα εξαρτηθεί από την πίεση για επίτευξη συγκεκριμένου εύρους αποδόσεων αναφορικά με τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε ένα προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα».

Βασικά σημεία - α’ τρίμηνο 2022

— Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC σημείωσαν πτώση από το υψηλό των US$ 191.9 δισ. μέσω 10 775 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 144.8 δισ. μέσω 9 349 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022.
— Οι επενδύσεις VC στην Αμερικανική ήπειρο έπεσαν από τα US$ 103.3 δισ. μέσω 4 628 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 77.6 δισ. μέσω 4 138 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022. Από τις ΗΠΑ προήλθαν τα US$ 70,7 δισ. των επενδύσεων του α’ τριμήνου του 2022 της Αμερικανική ηπείρου (US$ 95.4 δισ. σε επενδύσεις το δ’ τρίμηνο του 2021).
— Οι επενδύσεις VC στην Ασία μειώθηκαν από τα US$ 55.2 δισ. μέσω 3 139 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 32.6 δισ. μέσω 2 712 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2022.
— Στην Ευρώπη καταγράφηκε μικρή αύξηση στις επενδύσεις VC στη διάρκεια του α’ τριμήνου 2022, προσελκύοντας US$ 31.7 δισ. μέσω 2 219 συμφωνιών, έναντι US$ 31.5 δισ. μέσω 2 705 συμφωνιών το δ’ τρίμηνο του 2021.
— Η χρηματοδότηση από VC για πρώτη φορά υπήρξε οριακή το α’ τρίμηνο του 2022, αγγίζοντας μόλις τα US$ 12.6 δισ.
— Οι επενδύσεις εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Corporate Venture Capital, CVC) αυξήθηκαν στην Ευρώπη, στα US$ 14.4 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022 έναντι US$ 12.5 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις CVC στην Αμερική έπεσαν από τα US$ 43.7 δισ. στα US$ 30.8 δισ., ενώ μειώθηκαν επίσης στην Ασία - από τα US$ 33.3 δισ. στα US$ 18.2 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
— Η αξία συναλλαγών αποεπένδυσης μειώθηκε σημαντικά σε τριμηνιαία βάση, σε US$ 122.3 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022 έναντι US$ 344.2 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2021.

Επτά χώρες προσελκύουν τις δέκα μεγαλύτερες συναλλαγές VC αναδεικνύοντας την γεωγραφική διαφοροποίηση

Ο αριθμός των συναλλαγών αξίας μεγαλύτερης των US$ 1 δισ. και άνω μειώθηκε σε δύο στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2022 (Altos Labs, Checkout.com), ενώ και οι δύο τους πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες τρεις εβδομάδες του τριμήνου, πριν την έναρξη της κρίσης της Ουκρανίας. Η μείωση των συναλλαγών αξίας US$ 1 δισ. και άνω βοήθησε να αναδειχθεί το εύρος των χωρών που πλέον προσελκύουν μεγάλες συναλλαγές VC. Εταιρείες από εφτά χώρες προσέλκυσαν τις δέκα μεγαλύτερες συναλλαγές αυτού του τριμήνου, μεταξύ τους οι ΗΠΑ (Altos Labs - US$ 3 δισ., Flexport - US$ 935 εκατ., Ramp - US$ 750 εκατ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (Checkout.com - US$ 1 δισ.), η Γερμανία (Wefox - US$ 871 εκατ.), η Ινδία (Byju - US$ 800 εκατ.), η Κίνα (JD Property - US$ 800 εκατ., Changan New Energy Vehicles Technology - US$ 781 εκατ.), η Τουρκία (Getir - US$ 768 εκατ.) και η Εσθονία (Bolt - US$ 710 εκατ.).

Παρά τη μείωση, οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο διατηρούνται ισχυρές - ο Καναδάς καταγράφει το δεύτερο καλύτερο τρίμηνό του

Οι επενδύσεις στην αμερικανική ήπειρο άγγιξαν τα US$ 77.6 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022. Από αυτά τ US$ 70.7 δισ. καταγράφηκαν στις ΗΠΑ - καθώς και οι τρεις κορυφαίες συναλλαγές της ηπείρου για αυτό το τρίμηνο, όπως η άντληση χρηματοδότησης ύψουςUS$ 3 δισ. από την Altos Labs, εταιρεία βιοτεχνολογίας για την κυτταρική αναζωογόνηση, US$ 935 εκατ. από την Flexport, εταιρεία logistics και US$ 750 εκατ. από την Ramp, εταιρεία διαχείρισης και υποστήριξης επιχειρήσεων.

Στον Καναδά καταγράφηκε το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC κατά το α’ τρίμηνο του 2022, προσελκύοντας US$ 3.4 δισ. σε επενδύσεις, μεταξύ τους US$ 650 εκατ. που αντλήθηκαν από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας 1Password. Μετά από δύο εκπληκτικά τρίμηνα - μεταξύ των οποίων και ένα ρεκόρ ύψους US$ 3 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2021 - οι επενδύσεις VC στη Βραζιλία έπεσαν στα US$ 1.5 δισ. κατά το α’ τρίμηνο του 2022. Παρά την απότομη πτώση, κατά το τρίμηνο αυτό σημειώθηκε το τρίτο υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων VC που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βραζιλία.

Επενδύσεις αξίας US$ 31,7 δισ. για την Ευρώπη το α’ τρίμηνο του 2022

Η Ευρώπη προσέλκυσε επενδύσεις VC ύψους US$ 31.7 δισ. στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2022, σημειώνοντας οριακή μείωση σε σύγκριση με τα US$ 31.5 του δ’ τριμήνου του 2021. Έξι διαφορετικές χώρες προσέλκυσαν τους κορυφαίους 6 χρηματοδοτικούς κύκλους στην Ευρώπη το τρίμηνο αυτό. Η άντληση US$ 1 δισ. από την βρετανική εταιρεία πληρωμών Checkout.com ήταν η μεγαλύτερη για το α’ τρίμηνο του 2022, ακολουθούμενη από US$ 871 εκατ. από τη γερμανική insurtech Wefox, US$ 768 εκατ. από την τουρκική εταιρεία παραδόσεων Getir, US$ 710 εκατ. από την εσθονική πλατφόρμα Bolt, US$ 566 εκατ. από την Φινλανδική εταιρεία επιχειρηματικής παραγωγικότητας Relex και US$ 557 εκατ. από τη γαλλική healthtech Doctolib.
Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε τις περισσότερες επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατά το α’ τρίμηνο του 2022, σε αξία μεγαλύτερης των US$ 9 δισ. Οι επενδύσεις VC στη Γαλλία αυξήθηκαν σε ύψος ρεκόρ US$ 5.6 δισ., που είναι και το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης στην περιοχή. Η Γερμανία, το Ισραήλ και οι Σκανδιναβικές χώρες προσέλκυσαν US$ 3.8, US$ 2.9 δισ. και US$ 2.8 δισ. αντιστοίχως.

Πτώση των επενδύσεων VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Οι επενδύσεις VC στην Ασία το τρίμηνο αυτό έπεσαν σε χαμηλό έξι τριμήνων αγγίζοντας τα US$ 32.6 δισ., λόγω της παγκόσμιας γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των μακροοικονομικών παραγόντων και της συνεχιζόμενης ανησυχίας αναφορικά με τις εξελίξεις στο συνεχόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον στην Κίνα. Στην περιοχή δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συναλλαγή άνω του US$ 1 δισ. το α’ τρίμηνο του 2022. Μεταξύ των μεγαλύτερων συναλλαγών σημειώθηκαν συναλλαγές άντλησης χρηματοδότησης ύψους US$ 800 εκατ. από την ινδική εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας Byju και την Κινεζική εταιρεία τεχνολογίας ακινήτων JD Property, US$ 784 εκατ. από την κινεζική Changan New Energy Vehicles Technology και US$ 700 εκατ. από την Ινδική εταιρεία παράδοσης φαγητού Swiggy. Εκτός της Ινδίας και της Κίνας, μεγάλους γύρους χρηματοδότησης αυτό το τρίμηνο επίσης ολοκλήρωσαν η Princton Digital Group ($505 εκατ. ) με έδρα στη Σιγκαπούρη και η Megazone Cloud ($442.1 εκατ.) με έδρα στην Κορέα.

Η ρευστότητα αναμένεται να βοηθήσει την αγορά VC να παραμείνει σταθερή παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα

Παρά την έντονη αβεβαιότητα που πλήττει την αγορά VC παγκοσμίως, οι επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνουν σχετικά σταθερές κατά το β’ τρίμηνο του 2022 χάρη στο σημαντικό διαθέσιμο απόθεμα κεφαλαίων προς επένδυση. Οι επενδυτές VC ενδέχεται να συνεχίζουν να επιδεικνύουν σύνεση, εστιάζοντας σε εταιρείες προχωρημένου σταδίου και συναλλαγές που θεωρούνται σίγουρα στοιχήματα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για τις start-up που αναζητούν την πρώτη τους χρηματοδότηση ή που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους.

«Είναι κάπως νωρίς για να προβλέψουμε την επίδραση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου στην παγκόσμια αγορά VC, αν και οι επενδυτές μάλλον θα παραμείνουν συντηρητικοί κατά το β’ τρίμηνο του 2022 αλλά και στη συνέχεια», σχολιάζει ο Jonathan Lavender, Global Head της KPMG Private Enterprise. «Παρά την αβεβαιότητα, οι επενδύσεις VC φαίνεται ότι θα παραμείνουν σταθερές χάρη στα άφθονα διαθέσιμα κεφάλαια στην αγορά. Αντλήθηκαν κεφάλαια VC σημαντικού ύψους τα πρόσφατα τρίμηνα και η χρηματοδότηση αυτή αναζητεί ελκυστικούς στόχους για την τοποθέτησή της».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

07:41

Ρεύμα: Δραστικές αλλαγές στην αγορά τον Ιούλιο – Τι σημαίνουν για τους καταναλωτές

07:40

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:38

Η Airbnb κλείνει επίσημα και οριστικά τις βίλες των πάρτι

07:36

Δένδιας ενημερώνει κόμματα - Οι αποχαιρετισμοί Λιβάνιου και Φαναρά για Ηλία Νικολακόπουλο

07:34

Θα βρουν στόχο οι εκτιμήσεις του Κεντρικού; - Ο παίκτης Σωκράτης - Αττικής: Πόσο θα είναι η τρύπα;

07:31

Οι εθνικές κορόνες, τα τουρκικά F16, το Turkaegean και ο σοβαρός Βενιζέλος 

07:29

Η μακροχρόνια καθημερινή χρήση παρακεταμόλης αυξάνει την αρτηριακή πίεση

23:52

Έρευνα: Κόστος παραγωγής, χαμηλό εισόδημα και τιμές των προϊόντων, τα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών

23:46

Γαλλία: Ματαιώθηκε, λόγω απεργιών, το 10% των πτήσεων από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ

23:38

Τσίπρας: Με βαθειά οδύνη αποχαιρετώ τον Ηλία Νικολακόπουλο

23:25

Ενισχύεται με αντιπλημμυρικά έργα ύψους 2,3 εκατ. ευρώ η Ροδόπη

23:10

«Μαύρος» Ιούνιος στην Wall Street - Ο S&P 500 στο χειρότερο κλείσιμο α' εξαμήνου από το 1970

23:01

Υπόθεση Novartis: Στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη

22:52

Ανδρουλάκης για εκλογές: Δεν θα μοιράσουμε καρέκλες, ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα

22:45

Βρετανία προς Κίνα: Ο Τζόνσον υπόσχεται ότι «δεν θα εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ»

22:38

ΗΠΑ: Προς μεγάλη αύξηση η ζήτηση της βενζίνης για την 4η Ιουλίου

22:20

Πιθανόν μέσα στο 2022 το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο

22:14

Rosneft: Καταριανός ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, μετά την αποχώρηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ

22:07

ΗΠΑ: Ελληνοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κατά της έγκρισης Μπάιντεν στην πώληση F16 στην Τουρκία

21:52

Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα αδιαμφισβήτητος πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

21:49

Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο στο «αντίο» του Ιουνίου - Ο πρώτος μήνας με απώλειες το 2022

21:33

Ρωσία: Απειλεί να κλείσει την πρεσβεία της στη Σόφια αν απελαθούν 70 διπλωμάτες της

21:24

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το Fuel Pass 2 - «Πέρασε» η τρίμηνη παράταση μέτρων ενάντια στην πανδημία

21:22

BofA: Μειώθηκαν 50% οι χρήστες των κρυπτονομισμάτων μέσα σε λίγους μήνες

21:04

ΔΕΗ: Χωρίς μέρισμα για τη χρήση του 2021 - Εγκρίθηκε η επανεκλογή Στάσση ως CEO

20:59

Γεραπετρίτης: Χρειαζόμαστε ένα πράσινο συμβόλαιο με τις επόμενες γενιές

20:54

ΗΠΑ: Η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον είναι από σήμερα η πρώτη Αφροαμερικανή δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο

20:53

Νέες απώλειες για τον χρυσό - Ο χειρότερος μήνας από τον Φεβρουάριο

20:45

Οικονόμου: Οι τεράστιες σύγχρονες προκλήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες και τα πολιτικά κυβικά του κ. Τσίπρα

20:44

Ουκρανία: Δάνειο 446,8 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα, με εγγυήτρια τη Βρετανία