Ελλάδα
05-03-2021 | 17:31

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού

Νομοσχέδιο για την επικύρωση της συμφωνίας της ΕΕ για το νέο πλαίσιο Ιδίων Πόρων κατέθεσε στη Βουλή ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταικούρας, όπως ο ίδιος δήλωσε σε ημερίδα της ΕΣΕΕ.

Σημειώνεται πως η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη κυρωθεί από 7 άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ και η καθολική έγκρισή της είναι προϋπόθεση για την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ, της νεας ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το σχέδιο νόμου επικυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου αλλά και ρυθμίζει τις αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού της ΕΕ που συνίσταται στην εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος-μέλος και δεν ανακυκλώνονται. Προσδιορίζεται η έννοια των εν λόγω απορριμμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του βάρους επί του οποίου επιβάλλεται ο  συντελεστής.

Προβλέπεται ετήσια μείωση των αντίστοιχων συνεισφορών της Ελλάδας που υπολογίζεται σε 33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης επανακαθορίζεται το ύψος των ανώτατων ορίων ιδίων πόρων που διατίθενται, παρέχεται έκτακτη εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται έως και το 2026 τα κεφάλαια για το Ταμείο Ανάκαμψης και προσδιορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων και τόκων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2058. Επίσης προβλέπεται, ως έσχατη λύση, η χορήγηση προσωρινής ρευστότητας από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον οι πιστώσεις της δεν επαρκούν για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της.

 Σημειώνεται πως προϋπολογισμός της Ένωσης χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) από ίδιους πόρους. Τα ετήσια έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες. Η απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων λαμβάνεται με ομοφωνία από το Συμβούλιο, συνυπολογίζοντας τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρώνεται από τα κράτη μέλη.

Στο τέλος του 2020 οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τοϋς ιδίους πόρους για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.  Προβλέπει την κατάρτιση χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027.

¨Όπως εξηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αρχή είναι ότι τα έσοδα από νέους ίδιους πόρους θα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τυχόν πλεονάζοντα θα πρέπει να χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως γενικά έσοδα, σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.