Ελλάδα
19-02-2021 | 11:48

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Newsroom
Μοιράσου το
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Η αξιοποίηση δεδομένων γεωπαρατήρησης, για στατιστικούς σκοπούς, αποτελεί το αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), το οποίο φιλοξενεί το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης (GGO) και αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Group on Earth Observations (GEO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Δρ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΑΑ, Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης, ο Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος και ο Εθνικός Εκπρόσωπος στο GEO Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός συνήλθαν στις 18 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά, όπως απαιτείται υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας, για να
επισημοποιήσουν την ουσιαστική έναρξη ισχύος του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, του οποίου η υπογραφή από όλα τα μέρη ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών για την παραγωγή στατιστικών και τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα της παρατήρησης της Γης, η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στην κατάρτιση και παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών στατιστικών δεικτών, καθώς και την παρακολούθηση
υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρήση δεδομένων γεωπαρατήρησης. Η ανάπτυξη σχετικών μεθοδολογιών, η ανταλλαγή γνώσεων και η πιλοτική δοκιμή της αξιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών γεωπαρατήρησης για συγκεκριμένους στατιστικούς δείκτες συνιστούν τους κύριους άξονες δράσης της κοινής προσπάθειας.

«Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών με την αξιοποίηση δεδομένων γεωπαρατήρησης αποτελεί τον πλέον σύγχρονο, αλλά ταυτόχρονα και τον πλέον διεισδυτικό και διαισθητικό τρόπο ανάλυσης και αποτύπωσης της στατιστικής πληροφορίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο στατιστικό προϊόν. Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργειών με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, προσβλέπει στη συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης, ειδικότερα ενόψει της διενέργειας της πρώτης γεωχωρικής Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας και της πρώτης γεωχωρικής Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Δρ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος.

«Η συνεργασία που ξεκινά ανάμεσα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ΕΛΣΤΑΤ, βρίσκεται στα πλαίσια μιας έντονα αναπτυξιακής πολιτικής συνεργειών του ΕΑΑ σε εθνικό επίπεδο σχετικά με θέματα που άπτονται της καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών της, σημαντικό εργαλείο για την οποία αποτελεί η συλλογή και στατιστική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων Γεωπαρατήρησης αλλά και κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων. Η συνεργασία αυτή θα έχει αναμφίβολα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν όταν ενώνονται οι δυνάμεις σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΑΑ, Καθ. Εμμ. Πλειώνης.

«Η συνέργεια μεταξύ των στατιστικών υπηρεσιών και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων που εξειδικεύονται στην γεωπαρατήρηση, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δορυφορικών όσο και των επίγειων παρατηρήσεων, είναι μια παγκόσμια πρόκληση που έχει τελευταίως τονιστεί ιδιαίτερα από πληθώρα διεθνών φορέων. Με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως στις πρώτες χώρες που συστηματικά πλέον εκκινούν μια τέτοια συνεργασία, διευκολύνοντας παράλληλα την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, εντός και εκτός συνόρων», δήλωσε ο Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος.

«Το πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία από την συνδυασμένη χρήση στατιστικών, κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και δεδομένων Γεωπαρατήρησης, βοηθώντας, μεταξύ άλλων, την Χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην καταγραφή των σχετικών δεικτών», δήλωσε ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο GEO, Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός.

Οι βασικές πρωτοβουλίες της ΕΛΣΤΑΤ και του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη στελέχωση κοινής ομάδας συντονισμού εργασιών, τη συνεργασία στην υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε ερευνητικά/ακαδημαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση επικοινωνιακών δράσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και την παρουσίαση σχετικών πιλοτικών εφαρμογών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και πάροχος των επίσημων στατιστικών της Χώρας, και το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης, ως σημείο επαφής για τις Παρατηρήσεις Γης σε εθνικό επίπεδο και εκπρόσωπος στον διακυβερνητικό οργανισμό GEO, θα συμβάλλουν αμφότεροι στην προώθηση θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών στοιχείων με δεδομένα γεωπαρατήρησης.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.