Διεθνή
26-01-2021 | 08:25

ΕΚΤ: Σε πράσινα ομόλογα το 3,5% του χαρτοφυλακίου της, ενισχύει τις επενδύσεις και τη στρατηγική της για το κλίμα

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
ΕΚΤ: Σε πράσινα ομόλογα το 3,5% του χαρτοφυλακίου της, ενισχύει τις επενδύσεις και τη στρατηγική της για το κλίμα

Σε ενίσχυση των τοποθετήσεών της σε πράσινα χρεόγραφα, αλλά και σε οργανωτικές κινήσεις στο εσωτερικό της που αναδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της κλιματικής αλλαγής για την Οικονομία και την χάραξη πολιτικής, προχωρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

H EKT αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μέρος του χαρτοφυλακίου των ιδίων κεφαλαίων της για να επενδύσει στο επενδυτικό ταμείο πράσινων ομολόγων σε ευρώ για τις κεντρικές τράπεζες (EUR BISIP G2), το οποίο εισήγαγε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Με την επένδυση αυτή η ΕΚΤ συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προώθηση περιβαλλοντικών στόχων – συμπεριλαμβανομένων των στόχων της ΕΕ για το κλίμα – και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τα ταμείο πράσινων ομολόγων της BIS επενδύει στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον έργα.

Η επένδυση στο EUR BISIP G2 αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΚΤ για βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις (SRI), η οποία στοχεύει σε αύξηση του μεριδίου των πράσινων κινητών αξιών στο χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Η επένδυση αυτή συμπληρώνει τις άμεσες αγορές πράσινων ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές. Η ΕΚΤ κατέχει ήδη πράσινα ομόλογα που αντιστοιχούν στο 3,5% του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, το οποίο έχει συνολική τρέχουσα αξία 20,8 δισ. ευρώ. Η ΕΚΤ σχεδιάζει να διευρύνει και άλλο το μερίδιο αυτό τα προσεχή χρόνια.

Το EUR BISIP G2 αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) για τα πράσινα ομόλογα, βοηθώντας τις κεντρικές τράπεζες να ενσωματώσουν στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη διαχείριση των αποθεματικών και των κεφαλαίων τους. Τον Σεπτέμβριο του 2019 η BIS λάνσαρε ένα πράσινο ομολογιακό επενδυτικό κεφάλαιο σε δολάριο ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας.

Η ΕΚΤ προχωρεί επίσης σε κινήσεις για την αύξηση των βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων στο Ταμείο συντάξεων του προσωπικού της. Το 2020 όλοι οι συμβατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες αναφοράς που παρακολουθούνται από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού αντικαταστάθηκαν με ισοδύναμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, γεγονός που μείωσε σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ΕΚΤ διερευνά την πιθανότητα επέκτασης των δεικτών αναφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις του συνταξιοδοτικού Ταμείου.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ είναι μέλος του Δικτύου για ένα πιο Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα – το διεθνές δίκτυο κεντρικών τραπεζών, εποπτών και διεθνών οργανισμών για την προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

 

Συστήνει Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής

 

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης σημασίας που αποδίδει στην κλιματική αλλαγή για την Οικονομία και την χάραξη της πολιτικής της, η ΕΚΤ αποφάσισε να δημιουργήσει εντός της και Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή. Το Κέντρο θα συγκεντρώσει τις εργασίες διαφόρων τομέων της Τράπεζας για θέματα σχετικά με το κλίμα.

Η νέα μονάδα θα αποτελείται από περίπου δέκα υπαλλήλους που εργάζονται με υπάρχουσες ομάδες μέσα στην Τράπεζα και οι οποίοι θα υποβάλουν έκθεση στην πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ που επιβλέπει το έργο της ΕΚΤ για την κλιματική αλλαγή και την βιώσιμη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την κα Λαγκάρντ η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΚΤ και όπως αναφέρει, «το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής παρέχει τη δομή που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τον επείγοντα χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται».

Το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής θα διαμορφώσει την ατζέντα της ΕΚΤ για το κλίμα εσωτερικά και εξωτερικά, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία όλων των ομάδων που εργάζονται ήδη σε θέματα σχετιζόμενα με το κλίμα.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου θα οργανωθούν σε ροές εργασίας, από τη νομισματική πολιτική μέχρι τις λειτουργίες προληπτικής εποπτείας και αυτό θα υποστηριχθεί από προσωπικό που διαθέτει δεδομένα και εξειδίκευση στο χώρο της κλιματικής αλλαγής. Οι εργασίες του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής θα ξεκινήσουν στις αρχές του τρέχοντος έτους και η δομή του θα επανεξεταστεί μετά από τρία χρόνια, καθώς στόχος είναι οι εκτιμήσεις για το κλίμα να ενσωματωθούν στη ρουτίνα εργασιών της EKT.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.