Ειδήσεις
18-01-2021 | 09:15

Α. Moraru: Η EBRD θα στηρίξει την Ελλάδα στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Α. Moraru: Η EBRD θα στηρίξει την Ελλάδα στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Πρόθυμη να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στην υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ανάπτυξης, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), η οποία το 2020 επένδυσε στην Ελλάδα κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ σε 17 έργα. Οι επενδύσεις αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα στις πέντε πρώτες χώρες επενδύσεων της EBRD για την περσινή χρονιά.

Η EBRD ανταποκρίθηκε στην πανδημία του κορονοϊού με επενδύσεις ρεκόρ ύψους 11 δισ. ευρώ το 2020 μέσω 410 έργων σε όλες τις χώρες που επενδύει. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 10% στις ετήσιες επενδύσεις σε σχέση με το 2019, όταν οι επενδύσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε 10,1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 452 έργων.

Η επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο, Andreea Moraru, μιλάει στο insider.gr για την εφεξής στρατηγική της EBRD στην Ελλάδα, τους τομείς επενδύσεων και τη συμβολή της Τράπεζας στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

- Γιατί η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα των χωρών στις οποίες η EBRD επένδυσε το 2020;

Έχουμε αφιερώσει όλη τη δραστηριότητά μας το 2020 και το 2021 στη στήριξη των χωρών στις οποίες επενδύουμε, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυξήσαμε τις επενδύσεις μας στην Ελλάδα το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Η ελληνική οικονομία έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία και χρειάζεται υποστήριξη για να ανακάμψει στην μετά τον κορονοϊό εποχή. Η ζήτηση για χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ήταν μεγάλη και εμείς στην ΕBRD, προσαρμόσαμε και κλιμακώσαμε τα διαθέσιμα μέσα μας, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για την παροχή χρηματοδότησης και στήριξης για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Παρέχουμε χρηματοδότηση για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης των υφιστάμενων πελατών μας, έχουμε όμως βελτιώσει και τα καθιερωμένα λειτουργικά μας πλαίσια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες εταιρειών που δεν είναι ακόμη πελάτες μας.

Επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει ένα "Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποδομών Ζωτικής Σημασίας" για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, τη σταθεροποίηση και τη στήριξη απαραίτητων δημοσίων επενδύσεων. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός έργου που χρηματοδοτήσαμε στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, παρείχαμε δάνειο 160 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας. Η διευκόλυνση αυτή θα υποστηρίξει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της ΔΕΗ, σε μια περίοδο μεταβλητότητας των πληρωμών εκ μέρους των πελατών της μετά το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης. Θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό του, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των βασικών προμηθειών κοινής ωφέλειας και διατηρώντας το μομέντουμ για μείωση των εκπομπών άνθρακα.

- Πώς σκοπεύει να κινηθεί η εφεξής η EBRD με το σκεπτικό δύο παραγόντων: α) επόμενη μέρα της πανδημικής κρίσης (όπου έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθεί ο επιχειρηματικός χάρτης μετά τις επιπτώσεις της κρίσης) και β) εισροές πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Δουλεύουμε σκληρά για να βοηθήσουμε την Ελλάδα για την επόμενη μέρα της πανδημικής κρίσης και για να διαφυλάξουμε την πρόοδο που με τόσο κόπο έχει επιτευχθεί έως σήμερα. Διοχετεύουμε επενδύσεις σε τομείς όπου απαιτείται η υποστήριξή μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μία πιο πράσινη οικονομία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και της τοπικής κεφαλαιαγοράς.

Υπάρχει μια μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των στρατηγικών πυλώνων ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων μεταξύ του σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης και της δικής μας στρατηγικής για την χώρα, ειδικά σε τομείς όπως:

  • Πράσινη ανάπτυξη, όπου θα λειτουργήσουμε για την υποστήριξη της ομαλής μετάβασης της χώρας,
  • Ιδιωτικές επενδύσεις και Οικονομικός μετασχηματισμός, δουλεύοντας για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας,
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, και
  • Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, όπου θα εργαστούμε για την υποστήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας, της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής.

Είμαστε πολύ πρόθυμοι να στηρίξουμε την Κυβέρνηση στην υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ανάπτυξης.

- Βλέπετε κάποιους συγκεκριμένους τομείς για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων;

Θα επικεντρωθούμε στη στήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας βοήθεια για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που προκάλεσε στις ελληνικές επιχειρήσεις η πανδημική κρίση, καθώς επίσης και στο σκέλος της υποστήριξης των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών τους σχεδίων.

Πρόσφατα εγκρίναμε τη νέα μας στρατηγική για την Ελλάδα και την περίοδο έως το 2025, οι επιχειρησιακές και στρατηγικές προτεραιότητές μας θα βασίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

1) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας διευκολύνοντας την ανάπτυξη/επέκταση του ιδιωτικού τομέα,

2) υποστήριξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς ενέργειας και υποδομών, και μέσω περαιτέρω περιφερειακών συνδέσεων,

3) περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η επενδυτική μας στρατηγική στον τομέα της ενέργειας στο μέλλον θα στοχεύει στην περαιτέρω ελευθέρωση και διαφοροποίηση της αγοράς ενέργειας με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυσή τους, καθώς και στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον τραπεζικό τομέα και τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Η Ελλάδα είναι η κορυφαία χώρα της EBRD στο πλαίσιο του Προγράμματος Εμπορικής Διευκόλυνσης (Trade Facilitation Programme, TFP) εδώ και χρόνια.

Τέλος, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη με προτεραιότητα στις ανάγκες που σχετίζονται με την πανδημία. Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια που στοχεύουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας προσφέρονται πλέον ηλεκτρονικά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.