Ειδήσεις
03-12-2019 | 08:57

Οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που οδηγούν στο δρόμο της ανάπτυξης

Οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που οδηγούν στο δρόμο της ανάπτυξης

Το πολυαναμενόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις  επόμενες ημέρες, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και όχι τυχαίως. 

Μελετώντας τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εντοπίσαμε αυτές που θεωρούμε πιο σημαντικές ότι θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Η μείωση της ισχύουσας υπερφορολόγησης, με την περιστολή της φοροδιαφυγής, δίνει ισχυρό κίνητρο για την δημιουργία νέων επενδύσεων τόσο εγχώριων όσο και εξωχώριων.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων ευνοεί την ανάπτυξη, άμεσα μέσω επενδύσεων των πρώτων και έμμεσα μέσω της αύξησης της κατανάλωσης των δευτέρων.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις κίνητρα, αποτελούν:

 • η μείωση του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων, στο 24% για το φορολογικό έτος 2019 και στην συνέχεια στο 20%, όπως έχει δηλωθεί.
 • η μείωση του συντελεστή φόρου των μερισμάτων στο 5% από το 10%,
 • η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95%  του κύριου φόρου.
 • η απαλλαγή του εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής νομικού πρόσωπου, που εισπράττει ένα άλλο νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από το φόρο, εφόσον το νομικό πρόσωπο του οποίου κατέχονται  οι τίτλοι πληροί σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά  καθώς και για τους τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντλήσουν φθηνά κεφάλαια για την ανάπτυξή τους και το Κράτος να επιτύχει φθηνό δανεισμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσει είτε για να την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων είτε στην έγκαιρη καταβολή οφειλών προς επιχειρήσεις.
 • η  μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό στα επόμενα δέκα ετών από πέντε που είναι σήμερα, αποτελεί ουσιαστικά μείωση του φόρου.
 • η  απλοποίηση για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων μικρών ποσών, χωρίς πρόσθετο κόστος .Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον σχηματισμό πρόβλεψης είναι πολύ δαπανηρές για τις επιχειρήσεις και απαιτείται να επανεξεταστούν στο συνολό τους.

Επίσης διακρίνουμε μέσα από πλέγμα  διατάξεων ότι, γίνεται σημαντική προσπάθεια να αναθερμανθεί η οικοδομική δραστηριότητα, που αποτελεί κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την μείωση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α που έχει ήδη νομοθετηθεί, με τις διατάξεις για:

 • αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για 3 χρόνια,
 • μείωση φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων μέσω της έκπτωσης του φόρου που αντιστοιχεί στο 40% της δαπάνης  που αφορά την  αξία των αμοιβών εργασίας. Πιθανόν να είναι περιορισμένης   αποτελεσματικότητας λόγω της μεγάλης δυνατότητας φοροδιαφυγής στον κλάδο.
 • αναστολή του ΦΠΑ κατά την πώληση για οικοδομές που χτίστηκαν μετά το 2006.
 • διεύρυνση των κατηγοριών των προσώπων που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων ώστε να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι επενδυτές.
 • μείωση των υψηλών ποσοστών φορολόγησης  των Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΙ ΑΕΕΧ ώστε να  επανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και να προσελκύσουν κεφάλαια στην Ελλάδα.

Τα φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα μισθωτούς ή επιχειρηματίες η μείωση του φορολογικού συντελεστή της κλίμακας για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ από το 22% στο 9%, θα βοηθήσει σημαντικά στην φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων (ατομικών) επιχειρήσεων, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων αυτών δηλώνει εισοδήματα ύψους μέχρι 20.000€.

Από την άλλη η αντίστοιχη ελάφρυνση στα μεσαία εισοδήματα αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση. Αναφερόμαστε στην επιβολή “ποινής” φόρου 22%, στην περίπτωση που δεν καταναλώσουν υποχρεωτικά του 30% του εισοδήματος μέσα τραπεζικές συναλλαγές. Θα ήταν πιο αποδοτικό για την ανάπτυξη εάν  αυτό συνδυαζόταν με την αύξηση της κατανάλωσης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα.

Η διάταξη για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, ενώ φαίνεται ότι θα βοηθήσει στην δημιουργία πλούτου στην χώρα, θα είναι μάλλον αναποτελεσματική λόγω των αποτρεπτικών προϋποθέσεων που θέτει.  Είναι σε κάθε περίπτωση σαφές ότι για να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική αυτή η διάταξη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποιο είναι το καθεστώς σε χώρες τις οποίες θέλουμε να ανταγωνιστούμε.

Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υφιστάμενες διατάξεις χρήζουν βελτίωσης ή έστω αποσαφήνισης, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός καθαρού φορολογικού ορίζοντα, ώστε να μπορούν οι εν δυνάμει επενδυτές να εκτιμήσουν την δαπάνη του φόρου. Αποτελεί μέτρο σημαντικό που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και από την μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ευελπιστούμε να συνεχίσει η Κυβέρνηση την μέχρι σήμερα γρήγορη και παραγωγική νομοθέτηση με την οποία να δίνει διαρκώς το στίγμα ότι έχει γρήγορα ανακλαστικά και προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.