Θεόδωρος Φορτσάκης

Ο Θεόδωρος Φορτσάκης είναι Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.