Θάνος Αποστολόπουλος

Ο κ.Αποστολόπουλος εργάζεται στην KPMG από το 2007. Σήμερα κατέχει τη θέση του Επιβλέποντος Ανωτέρου Συμβούλου στο τμήμα Risk Advisory Services, όπου και δραστηριοποιείται στους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιχειρηματικής Απόδοσης, με εξειδίκευση σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης, βιώσιμης ανάπτυξης, βελτίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών και ανάπτυξη σημείων ελέγχου (controls) σε εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, σε τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.