Σταύρος Κούκος

  Ο Σταύρος Κούκος είναι Πρόεδρος ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας) και εκλέγεται μέλος ΓΣ από το 1982. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1981. Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ενεργό μέλος του ΣΥΕΤΕ από την πρόσληψή του στην ΕΤΕ, εκλέχθηκε μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ το 1982, Αντιπρόεδρος του ΣΥΕΤΕ από το 1986 μέχρι το 1994 και στη συνέχεια Πρόεδρος, επανεκλεγόμενος συνεχώς από το 1994 μέχρι το 2006. Μέλος του Γ.Σ. της ΓΣΕΕ από το 2006 μέχρι σήμερα.