Ρόδη Κράτσα

Η Ρόδη Κράτσα είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.