Νίκος Θεοδώρου

Ο Νίκος Θεοδώρου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «Σ.Ν & Γ.Ν Μπρέγιαννος και Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε» και Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολήςτου Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου.