Νίκος Μπρέγιαννος

Ο Νίκος Σ. Μπρέγιαννος είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν Μπρέγιαννος - Γ.Ν Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ». Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Georgetown στο International Business and Economic Law και στην Διαιτησία.