Μανώλης Μάκαρης

Ο Μανώλης Μάκαρης είναι Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαμάτας.